HELE ROMERIKES MATFESTIVAL FREDAG 22.SEPTEMBER OG LØRDAG 23.SEPTEMBER 2023!

matfestival_collage

Fredag og lørdag i uke 38 vil du oppleve fantastiske lokalmatprodusenter, du kan oppdatere deg og få ny kunnskap gjennom næringsseminaret, foredrag, kurs, demonstrasjoner og bokpresentasjoner, og bli med på masse fest og moro ut i de små timer.

Hvert år møtes tusenvis av kjente og ukjente til fest i Årnes sentrum og sammen takker vi for det året har gitt oss av mat, drikke og opplevelser.
Mattorget er på plass med sine flotte lokalmatprodukter fra lokale og regionale produsenter under dagen på fredag og lørdag.

Næringsseminaret starter kl. 0800 fredag 22.september.
Offisiell åpning er på fredag 22. september kl. 12.00 i festivalteltet.

Er du lokalmatprodusent? Kontakt Tonje hvis du ønsker å være med på Mattorget!

Vi peker på landbruk- og kulturnæringens betydning for identitet, utvikling og innovasjon i en stor bynær landbrukskommune og vil være med på å inspirere til samarbeid og nyskaping. Festivalen ble stiftet i 2013 gjennom et samarbeid mellom Nes Landbrukslag, Hvam Agroutvikling og Nes Kulturhus.

Har du spørsmål? Send de til post@mbogc.no