Naturvernforbundet i Nes

Årsmøte og åpent foredrag
Kl 19.00 Årsmøte i Naturvernforbundet i Nes

Kl 19.30 Åpent foredrag:

«Kvitrende naturhage» ved Håkan Billing

Leder i BirdLife Oslo og Akershus, Håkan Billing, forteller hvordan du skaper mer liv og røre i hagen. Hvordan du planlegger og tilrettelegger for økt biologisk mangfold med kvitrende fugleliv. Hva du kan mate småfuglene med, og hvordan. Vi ser på fuglemating i lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv.

Fri inngang - gratis

Plakat Naturvernforbundet i Nes

Naturvernforbundet i Nes
Foto og foredrag: Håkan Billing