Matfestivalen
Nes Skolekorps

Nes skolekorps har som mål å være et korps med kvalitet og ambisjoner som bidrar til et trygt og positivt miljø for barn og ungdom i Nes, på tvers av alder, kjønn og skolegrenser. Musikkglede og samspill er viktige ingredienser i miljøet.

Korpset har aktiviteter gjennom hele året. På høsten og i forbindelse med jul og nyttår er det ulike konserter som øves inn. På våren er det forberedelser til konkurranser som Distriktsmesterskap og Norgesmesterskap for skolekorps som tar opp mesteparten av øvingstiden. I tillegg danner korpset en viktig ramme rundt 17.mai-feiringen på Årnes og andre steder i bygda. På sommeren er deltakelse på sommerkurs med Norges Musikkorps Forbund en spennende mulighet.

Ved å ha forskjellige delmål gjennom hele korpsåret, beholder vi musikantene frem til de har avsluttet videregående skole. Spredningen i alder blir opp mot 10 år, og de yngre musikantene nyter godt av de eldres erfaring, råd og veiledning. Korps er gøy!

Plakat Nes Skolekorps