Matfestivalen
Fredagspåfyll - Delbekk i Fenstad

- ved Christoffer Hønsen
Vi tok over stedet i midten av januar 2019 og vår drøm er å gi Delbekk nytt liv. Stedet viser levde liv, noe som sitter i veggene. Det viser et liv vi har mye å lære av i dagens samfunn, man livnærte seg av det jorden ga en og man kastet ikke noe, men reparerte. Nå driver vi og setter i stand våningshuset etter antikvariske prinsipper. Målet er å bringe det tilbake til sin «fordums prakt» og gjøre det beboelig for en moderne familie samtidig som vi tar vare på sjela i det gamle.

Etter hvert skal vi bygge ny låve i slipplaft. Vi ønsker også å vise at det er mulig å leve av et forholdsvis lite stykke jord i Åland i Fenstad
Hovedingrediensene i dette prosjektet er dyrking av frukt og bær, samt foredling av disse til ferdige produkter.

Plakat Fredagspåfyll - Delbekk i Fenstad

Nes Bibliotek