Matfestivalen
Trekning av Lions-stabburet

- den årlige trekningen LIVE!
Lions-stabburet og loddselgere er et fast innslag i Årnes sentrum hele sommerhalvåret. Loddsalget gir klubben gode inntekter som gjør det mulig å dele ut betydelige summer til en rekke gode og allmennyttige formål i Nes.
Velkommen til trekningen ved stabburet lørdag 23. september kl 14.00.

Plakat Trekning av Lions-stabburet