Matfestivalen
Matauk - kurs med Bente Hognestad

planter i naturen som er spiselig og hvordan du kan bruke dem?
Mattauk er et begrep som brukes om høsting av matressurser man har rundt seg i naturen.

Vet du ikke hvilke planter i naturen som er spiselig, og hvordan du kan bruke dem?

På dette kurset går vi gjennom planter som vokser vilt i store deler av landet, fra de første som kommer på våren, til de siste man finner sent på høsten. Du vil lære noe om hvordan du kan bruke disse plantene i matlagingen, og hvordan du tar vare på dem for bruk gjennom vinteren.

Plakat Matauk - kurs med Bente Hognestad

Bente Hognestad