Kontakt oss | facebook 

KULTUR

Til kulturprogram
Klimakonsert og foredrag

KLIMAKONSERT OG FOREDRAG

- om det rare været

Etter tørkesommeren i 2018 har over 14 000 bønder sendt inn søknad om erstatning for tapte avlinger, mot en normal på 700 i året. Hvor mye av tørkesommeren i 2018 var tilfeldig, og hvor mye kan tilskrives menneskeskapte klimaendringer?
Med denne klimakonserten har den landsomfattende Klimafestivalen § 112 endelig funnet veien til Nes. I dette dobbeltarrangementet får du muligheten til å øke dine kunnskaper om vær og klima i foredrag «Det rare været», holt av Marianne Thronstad Lund, etterfulgt av en intimkonsert med Hanne Sørvaag.

Mer info
Foredrag: Det rare været

Marianne Tronstad Lund vil holde et foredrag om hva som skjer med vær og klima, med utgangspunkt i vær-rekordene i 2018. Marianne Tronstad Lund er seniorforsker ved CICERO Senter for Klimaforskning og har doktorgrad i meteorologi fra Universitetet i Oslo. Hun jobber med å beregne effekten som våre utslipp av gasser og partikler - fra ulike aktiviteter, økonomiske sektorer og land - har på atmosfæren og klima, hvordan klimaet endrer seg og hvilke konsekvenser det får.

Konsert: Hanne Sørvaag

Hanne Sørvaag er vokalist, komponist og tekstforfatter. Hun har utgitt syv soloalbum, hvorav den største kommersielle suksessen er Cover me som var på topp ti på albumlisten i Norge i 2011. Internasjonalt er hun mest kjent som komponist. Hun har skrevet hits som har solgt nær 5 millioner i 70 land. Sangene My Destiny og Say hello to goodbye gikk begge høyt på Billboard-listen i USA, My Destiny gikk helt til 2.-plass. I Norge gikk Maria Arredondo til topps på radio-spillelisten Hit 40 og nådde 4.-plass på VG-lista i 2007 med Sørvaags Brief and Beautiful. I januar 2017 toppet hun Spotify-spillelisten i Norge med sin versjon av Benny Borgs God morgen min kjære[3]. Hennes versjon toppet også iTunes-salgslisten.


Klimafestivalen § 112


Klimafestivalen § 112 er en tverrpolitisk og landsdekkende klimamarkering som finner sted over hele landet 4. – 26. januar 2019. Med utgangspunkt i Grunnlovens paragraf 112 ønsker festivalen å belyse det enorme klimaengasjementet som finnes i Norges befolkning, samt oppfordre og inspirere befolkningen til å støtte opp om politiske tiltak for å sikre et stabilt klima.

http://klimafestivalen112.no

Klimafestivalen § 112

Klimafestivalen § 112 er en tverrpolitisk og landsdekkende klimamarkering som finner sted over hele landet 4. – 26. januar 2019. Med utgangspunkt i Grunnlovens paragraf 112 ønsker festivalen å belyse det enorme klimaengasjementet som finnes i Norges befolkning, samt oppfordre og inspirere befolkningen til å støtte opp om politiske tiltak for å sikre et stabilt klima:

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

http://klimafestivalen112.no

Medvirkende

Marianne Tronstad Lund
Hanne Sørvaagc1