Raknehaugen og Fimbulvinteren

tirsdag 10.10
KL. 18.00
Storsalen // Kr. 135,-
I løpet av en kort sommer på midten av 500-tallet slet mer enn 500 menn og kvinner for å bygge det som skulle bli den største menneskapte haugen i Europa i det første årtusen e.Kr. Den massive Raknehaugen ruver fortsatt i fortsatt i det flate bølgende landskapet på Romerike. Stammen eller menneskene som bodde her (Raumariciae) er først nevnt av den gotiske historikeren Jordanes, som skrev på midten av 500-tallet, samtidig med byggingen av haugen.
Til tross for en rekke utgravninger av Raknehaugen, har ingen gravfunn blitt avdekket. Dette har begrenset de arkeologiske tolkningene av haugen og bidratt til mysteriet rundt dette gigantiske monumentet.

Arkeolog og førsteamanuensis Kjetil Loftsgarden vil her presentere resultat fra et pågående forskningsprosjekt som kaster nytt lys over Raknehaugen og nærområdet. Resultat som peker mot at byggingen av Raknehaugen bør ses i lys av to enorme vulkanutbrudd i 536 og 540 e.Kr. og den klimatiske krisen som fulgte. En krise som muligens er opphavet til den mytologiske fimbulvinteren, vinteren som varte i tre år og var et forvarsel om Ragnarok, verdens undergang.

Tilleggforedrag ved Heidi Schøyen Simensen
Graver og gravhauger i jernalderen - en grav er ikke bare en grav 

Det finnes mange gravhauger og andre typer graver fra jernalderen i Norge. Dette foredraget gir en generell innføring i temaet, både praktiske og symbolske sider ved gravtradisjonene, knyttet til sosiale, religiøse og rituelle aspekter. Nes har også graver og gravhauger fra denne perioden, og temaet vil bli knyttet til lokale områder.
Kort om Heidi: masterstudent i arkeologi ved UiO, formidler ved Kulturhistorisk museum og nesbu.

Plakat Raknehaugen og Fimbulvinteren

Raumnes Historielag