Soraia Khawari - Fotoutstilling

- Female Blisters/Dance of Colors
lørdag 30.09
KL. 12.00
Galleri
søndag 01.10
KL. 14.00
Galleri
mandag 02.10
KL. 08.00
Galleri
tirsdag 03.10
KL. 08.00
Galleri
onsdag 04.10
KL. 08.00
Galleri
Soraia Khawari (f.1995) undersøker temaer som kjønn, kultur og identitet gjennom sin
fotografi. Hun søker å skape dialog og bevissthet rundt disse spørsmålene ved sine bilder.
Utstillingen «Female blisters /Dance of Colors» består av to prosjekter som utforsker å
engasjere publikum med disse problemstillingene og understreker deres betydning.

I Famale Blisters iscenesetter Soraia Khawari situasjoner der kvinner betrakter seg selv som objekt. Selvobjektivering er når en person ser seg selv som et objekt for andres begjær eller godkjennelse, og vurderer sin egen verdi basert på utseende. Det kan føre til dårlig selvfølelse og et redusert fokus på indre kvalitet. Dette fenomenet berører spesielt kvinner og kan være et resultat av samfunnets skjønnhetsidealer og fokus på utseende.
Dance of Colors viser skjønnheten og viktigheten av kulturelt mangfold gjennom nasjonaldrakt. Kvinner fra forskjellige land representerer sin kultur med sine nasjonale klær

Plakat Soraia Khawari - Fotoutstilling