Hus Forbi - Maleri og grafikk - Gro Hege Bergan

Mennesker er knyttet til hus gjennom hele livsløpet, fra hyttene barn bygger i trær, til husene vi lever og dør i. Hus er gjengangere i min motivkrets. Som oftest gamle bygninger tæret av tid, vær og vind, og noen ganger i full oppløsning. Det kan være overflaten som fanger interessen, strukturer i treverket og valører i tak- og teglstein, eller reisverket. Det kan også være plasseringen i landskapet. Det var rom rundt bygningene før begrepet arealeffektiv ble allment.

Som symboler fra en svunnen tid står de der. Noen blir tatt godt hånd om og får være med videre. De mest forkomne blir revet for å gi plass til noe nytt, men også beboelige hus ofres. En dag står det kanskje en serie eneboliger eller et svimlende høyt forretningsbygg, der det før sto et enslig hus i en eplehage. I en fase av rivingen kan en fortsatt lese historier ut av restene.

Så har vi uthusene, låvene, løene og naustene, oppholdssteder for dyr, mat og redskaper. Det er ikke i samme grad skikk å rive låver. Noen restaureres og andre erstattes med strømlinjeformete driftsbygninger. Men mange gamle låver og uthus står rundt i landet som fortidsmonumenter i sakte forfall. De står også der hvor en minst skulle vente det, i bymessige strøk, f eks ved et Ikeautsalg. Et vemod omgir prosessen fra begynnende forfall til bygningen er smuldret bort. Å male de forskjellige stadiene er for meg et uttrykk for kjærlig bevaring.

Gro Hege Bergan

Hus Forbi - Maleri og grafikk - Gro Hege Bergan
Hus Forbi - Maleri og grafikk - Gro Hege Bergan

NYHETSBREV

Gå ikke glipp av vårt program, meld deg på vårt nyhetsbrev