Kontakt oss | facebook 

KULTUR

Til kulturprogram
Fotoforedrag: Morten B Stensaker om raviner

FOTOFOREDRAG: MORTEN B STENSAKER OM RAVINER

- fugleliv som i en tropisk regnskog

FRI INNGANG
Ravinedaler var en gang et viktig karaktertrekk ved naturen på Romerike. I dag er veldig mange av disse dalene utradert eller ødelagt pga. infrastruktur, bakkeplanering, deponi og boligbygging.

Mer info

En tur i en ravine er en vandring i naturens eget klasserom. Her kan du oppleve hvordan vannet er med på å forme et landskap og hvilke betydning sollys, vann og næring har for vegetasjonen. Ravinedaler fungerer som ”fristader” for en rekke dyrearter, fra de minste insektene til rådyr og elg.
Tenk at det i en ravinedal, av den typen fotoforedraget skal omhandle, er registrert et like høyt antall småfugler som i en tropisk regnskog.

- Jeg har vokst opp ved en ravinedal. Tidligere så jeg på disse dalene som noen gjørmete og uframkommelige ”høl”, fulle av insekter. Et ypperlig sted for å tippe daue griser og kjøleskap. I dag forstår jeg verdien av ravinedalene og hvor interessante de er, forteller foredragsholder Morten B. Stensaker.Gjennom hundrevis av år har de blitt utnyttet til beite. Romerike landskapsvernområde og Nestangen er levende eksempler på hvordan disse brattlendte formasjonene i leire har blitt brukt til jordbruksformål gjennom tidene.- Vi må ha råd til å bevare noen disse dalene for våre etterkommere. Bevisstheten om deres betydning og særegenheter må bli større. Vi må også se ut over oss selv. Det er faktisk flere enn oss mennesker som bebor denne kloden, mener Stensaker.

Raviner finnes over hele verden der vann kan grave i undergrunnen. De vi finner på Romerike og i sentrale deler av Trøndelag er unike i verdenssammenheng. Hvorfor? Jo, fordi de er dannet i gammel havbunn med blåleire. Bare to andre steder i verden finner vi formasjoner av denne typen.

Hvordan ravinedalene på Romerike har blitt dannet etter siste istid vil være et viktig tema i fotoforedraget. Det vil i første rekke vises bilder fra vårt distrikt.

Publikum vil få tildelt et skriv som gir nyttig informasjon om litteratur, linker, turtips, med mer.---Morten Borgenvik Stensaker (1966) har vokst opp i Sørum og er bosatt i Nes. Han er utdannet innen natur- og miljøforvaltning. Hans interesse for naturen er genuin, enten det er livet i skogen, havet, fjorden eller fjellet.

I over 20 år har nesbuen levert reportasjer (tekst og foto) til ulike fiske-, jakt- og friluftsmagasiner. Stensaker har vært Norge på kryss og tvers. Deriblant har han laget reportasjer fra 13 av landets nasjonalparker. Fotografen og skribenten framhever det enkle friluftslivet, der naturkontakt og innsikt om naturen er overordnet hva utstyret heter eller koster.

NRK P1 Friluftsmagasinet/Naturens verden har fulgt han på flere turer. I et av radioprogrammene var ravinedaler tema. Stensaker har holdt en rekke fotoforedrag relatert til natur. Et av disse omhandlet raviner.

c1 c2 c3 c4