Kontakt oss | facebook 

KULTUR

Til kulturprogram
Finnskogen - grenselandet

FINNSKOGEN - GRENSELANDET

Fotoforedrag

- Eventyret om Finnskogen er langt i fra over – snarere tvert i mot, det vil vare så lenge jeg er åndsfrisk, forteller frilansfotograf og -skribent Morten Borgenvik Stensaker.

Fotoforedraget vil vise bilder fra grenseskogen som Stensaker har tatt gjennom mer enn 10 år. Temaene vil være historie, natur og friluftsliv.

Mer info

I 2006 gjorde Stensaker sine første steg langs en liten del av den 240 km lange Finnskogleden. Nærmere bestemt i området hvor grensesjøen Røgden/Röjden ligger, Finnskogens største innsjø.
Fra første stund ble han tiltrukket av disse store skogarealene som skogfinner bosatte på 1500- og 1600-tallet. Historien om svedjekulturen til dette folkeslaget fra Savolaks i Finland, synes Stensaker er meget interessant. Blant annet med tanke på hvordan naturen hadde formet en kultur og hvordan denne igjen endret naturen.
Svedjerug var selve kimen i den skogfinske kulturen. Skogen - særlig granskog - ble hugget og brent og rugen ble sådd i asken. I gode år kunne avlingene bli meget store. På den annen side var denne formen for jordbruk svært arealkrevende, fordi en svedje oftest ikke kunne brukes mer enn ett til to år. Dessuten tok det flere tiår før granskogen hadde vokst opp igjen slik at den på nytt kunne svedjes.
Etter hvert som skogen fikk mer og mer økonomisk betydning for bergverksindustri og sagbruk, måtte svedjebonden forlate sin tradisjon med svedjing av skog. Han ble dermed nødt for å drive sin gård etter norsk og svensk mønster.
Foredraget gir absolutt også tips til deg som liker friluftsliv, med eller uten fiskestang. En interessant del av Finnskogleden blir presentert under tittelen "Langhelg langs Finnskogleden".

Jan Myhrvold, redaktør av Finnkultur og leder i Solør-Värmland finnkulturforening, vil være innleder til fotoforedraget.
----

Morten Borgenvik Stensaker (1966), bosatt i Nes på Romerike, er frilansfotograf og –skribent. I over 20 år har han levert reportasjer og artikler til blader som Alt om Fiske, Jakt og Fiske og Villmarksliv. Flere reportasjer om fiske, jakt og friluftsliv har han laget fra Finnskogen. Stensaker bidrar med materiale til Finnkultur, medlemsbladet til Solør-Värmland finnkulturforening. Tre bøker om sportsfiske, med egne bilder, har det også blitt. Alle var hovedbøker i Bokklubben Villmarksliv.
Flere ganger har han vært med i NRK P1 Frilufsmagasinet og Naturens verden. To av programinnslagene var fra Finnskogen.
Fotoforedrag har det blitt flere av gjennom årene, alle med en eller annen tilknytning til natur. To av foredragene var dedikert matfestivalen Brød og Cirkus.

Foredraget er tilegnet hans foreldre, Kari og Leiv Stensaker.

Billett kr. 120,- KULTURKAFÉEN tor 25.04. kl. 18.00 Billett

Medvirkende

Morten B. Stensaker
Jan Myhrvold