Kontakt oss | facebook 

KULTUR

Til kulturprogram
Nes skolekorps spiller det nye året inn

NES SKOLEKORPS SPILLER DET NYE ÅRET INN

- Tradisjonell nyttårskonsert

Dette er den konserten i året hvor korpsets yngste musikanter skal få være mest i fokus, det er aspiranter og juniorer som står på scenen. Nes skolekorps er et av landets beste korps. De siste årene har vi hatt fin rekruttering og det er nå mange dyktige musikanter i de yngre korpsene som gleder seg til å vise seg frem.

Mer info
Aspirantkorpset og juniorkorpset vil fremføre hver sin avdeling og kanskje de også vil spille litt sammen. Dette blir den første skikkelige konserten til de nye aspirantene. Hovedkorpset er gjester på konserten og vil i tillegg til å spille noen låter alene spille litt sammen med aspirantene og juniorene.

Medvirkende

Aspirantkorpset og juniorkorpset vil fremføre hver sin avdeling og kanskje de også vil spille litt sammen. Dette blir den første skikkelige konserten til de nye aspirantene. Hovedkorpset er gjester på konserten og vil i tillegg til å spille noen låter alene spille litt sammen med aspirantene og juniorene.c1