Kontakt oss | facebook 

KULTUR

Til kulturprogram
De lange linjene: Reformasjonen og dagens samfunn

DE LANGE LINJENE: REFORMASJONEN OG DAGENS SAMFUNN

Universtetslektor Kjetil Evjen

I 2017 var det fem hundre år siden Martin Luther publiserte sine 95 teser. Dette regnes som begynnelsen på reformasjonen og på en periode med store omveltninger i Europa, både politisk og religiøst.

Mer info
Reformasjonen var et teologisk opprør mot den katolske kirkens dominans, men den var samtidig noe langt mer. Et rent teologisk eller kirkehistorisk tilnærming gir ikke en fyldestgjørende bakgrunn for hvorfor reformasjonen kunne lykkes. Det politiske aspektet er vel så viktig.

Kjetil Evjen vil begynne med litt om hva reformasjonen faktisk var og de umiddelbare konsekvensene for spesielt Norge og Norden, før han tar et stort historisk hopp og trekker linjene frem til dagens samfunnsforhold.

Kjetil Evjen (f. 1980) Er ansatt som Universitetslektor ved Institutt for sammenliknende politikk (UIB), og underviser i europeisk politikk og historie. Har gitt ut to bøker, begge sammen med Frank Aarebrot. Land, Makt og Følelser – Stats- og nasjonsbygging (2014) og Reformasjonen – Den store historien (2017).
Billett kr. 150,- KULTURKAFÉEN man 15.10. kl. 18.30 Billett

Medvirkende

Universtetslektor Kjetil Evjen