AVLYSNING UTENDØRS

Grunnet uværet er kveldens arrangementer utendørs avlyst.

bjornarlunderbredvold720x600

underholdningsvogna1460x6003

Afflictedcreationny1460x600

fermenteringskurshagebaeret720x600jungel720x6004

 Stolleritelt1460x600

Mattorg720x600

FREDAG 21. SEPTEMBER


Når: Hva: Hvor:
0900 - 1300 Matpakkeverksted og historisk byvandring for 6.trinn Storsalen/Årnes sentrum
1100 - 1800 Åpen Kulturkafé Kulturkafeen
1200 - 1400 Tradisjonsmat - servering Nes Eldresenter Årnes Gamle Skole
1200 - 2000 Mattorget - lokalmatprodusenter Rådhusgata
1200 - 2400 Festivalkafé Festivaltelt
1415 Senoras Festivalscene
1500 Underholdningsvogna - Hildringstimen Festivalscene
1600 Støller i telt Festivalscene
1800 Jungelboken Høie
1800 - 2400 Festivalpub (18 års grense) Kulturkafeen
1900 - 2130 Fermentering med Yngvil S Thomassen (kurs) Årnes Gamle skole (disko)
2000 Jungelboken Høie
1900 - 2400 Spekter med livestreaming av Radio Boden Festivalteltet
2000 André Norbeck - live,  lokal rapper Festivalscene
2115 Bjørnar Lunder Bredvold - DJ Festivalscene
2230 Aflicted Creation Festivalscene