Foredrag om vannkraft

Foredrag om vannkraft

– Norges nye eksportartikkel?

Hvilke muligheter har vi for å øke vannkraftproduksjonen?  • På hvilken måte kan kraftverk og damanlegg redusere flomfare?

  • Hva kan vi gjøre for at det skal bli mer fisk i vassdragene?

  • Slik renser vi Glomma for skrot.


Foredrag ved Tom Flattum, produksjonsdirektør ved Akershus Energi Vannkraft.


 

Torsdag 22. september

Nes bibliotek
kl 19.00 
Gratis inngang

Foredrag om vannkraft
Våre sponsorer: